Máy đo mật độ bùn Máy đo mật độ bùn

Máy đo mật độ bùn

Máy đo mật độ bùn bằng ánh sáng tán xạ kép SD-50

Máy đo mật độ bùn bằng ánh sáng tán xạ kép SD-50

Ảnh hưởng của màu bùn được tự động điều chỉnh. Hoàn toàn có thể đo bùn đen.

Đặc trưng

1. Đo ổn định bùn đen bằng nguồn ánh sáng tổng hợp bước sóng kép.

2. Chức năng ngăn bùn bám vào cải thiện khả năng bảo trì.

3. Bộ chuyển đổi đã cải thiện khả năng hoạt động và khả năng hiển thị.

*Các nội dung có thể thay đổi mà không được thông báo trước. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.