Máy đo NADH (Máy theo dõi coenzyme chuyển hóa của vi sinh vật) Máy đo NADH (Máy theo dõi coenzyme chuyển hóa của vi sinh vật)

Máy đo NADH (Máy theo dõi coenzyme chuyển hóa của vi sinh vật)

Máy đo NADH (giám sát coenzyme chuyển hóa của vi sinh vật) NF-10

Máy đo NADH (giám sát coenzyme chuyển hóa của vi sinh vật) NF-10

Một chỉ số mới để kiểm soát lượng khí sục khí

Đặc điểm

1. NADH (nicotinamide adenine dinucleotide bị khử) là một coenzyme có chức năng trong quá trình trao đổi chất của vi sinh vật.

2. NADH tăng hay giảm phụ thuộc vào trạng thái hoạt động của vi sinh vật như hô hấp hiếu khí và hô hấp kỵ khí kết hợp với tiêu thụ oxy.

3. NADH có đặc tính hấp thụ ánh sáng 340nm và phát huỳnh quang 460nm, cường độ huỳnh quang thay đổi khi NADH tăng hoặc giảm.

4. Những thay đổi trong trạng thái hoạt động của vi sinh vật có thể được nắm bắt từ cường độ huỳnh quang và có thể được sử dụng như một chỉ số mới khác với các chỉ số chất lượng nước thông thường như DO và ORP.

*Các nội dung có thể thay đổi mà không được thông báo trước. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.