Máy đo Oxy hòa tan (DO) Máy đo Oxy hòa tan (DO)

Máy đo Oxy hòa tan (DO)

Máy đo Oxy hòa tan (DO) phương pháp quang OD-10

Máy đo Oxy hòa tan (DO) phương pháp quang OD-10

Thiết bị có thể được sử dụng để kiểm soát lượng không khí sục khí trong các nhà máy xử lý nước thải và đo chỉ tiêu oxy hòa tan trên các con sông ô nhiễm

Đặc trưng

1. Sử dụng phương pháp đo thời gian tồn tại của ánh sáng (thời gian phát sáng) mà không bị ảnh hưởng bởi cường độ ánh sáng. Phép đo ổn định trong thời gian dài.

2. Vì oxy không bị tiêu hao trong quá trình đo nên có thể đo khi không có dòng chảy.

3. Vật phẩm tiêu hao chỉ là màng đo nên bảo trì rất dễ dàng.

4. Được tích hợp chíp nhớ trong màng đo nên không cần phải cài đặt lại dữ liệu khi thay thế.

5. Vận hành dễ dàng thông qua công tắc hoạt động.

*Các nội dung có thể thay đổi mà không được thông báo trước. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.