HAI Sensor HAI Sensor

HAI Sensor

Thiết bị phát hiện sinh vật phù du có hại HAI-Sensor

Thiết bị phát hiện sinh vật phù du có hại HAI-Sensor

HAI-sensor (cảm biến chỉ báo tảo có hại)được thiết kế để xác định hai loài sinh vật phù du chuyên gây nở hoa có hại: Karenia mikimotoi và Chattonella antiqua. Thiết bị lợi dụng Chỉ số dịch chuyển quang phổ huỳnh quang (FSI) * của hai loài này tương đối cao khi so sánh với các loài khác.

  * Chỉ số dịch chuyển phổ huỳnh quang (FSI) là tỷ số giữa cường độ huỳnh quang ở bước sóng 690 nm và cường độ huỳnh quang ở bước sóng 670 nm.

*Các nội dung có thể thay đổi mà không được thông báo trước. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.