Multi-Exciter Multi-Exciter

Multi-Exciter

Multi-Exciter

Multi-Exciter

Multi-Exciter là huỳnh quang kế đa kích thích để tự động phát hiện lớp tảo. Thiết bị được trang bị đầu đo huỳnh quang diệp lục với các diot phát quang (LEDs) kích thích 9 bước sóng để đo quang phổ huỳnh quang, và các cảm biến độ đục, nhiệt độ và độ sâu. Thành phần phân loại và nồng độ chất diệp lục ở mỗi lớp được ước tính tự động thông qua phần mềm, và sử dụng nguồn thư viện các loài được cung cấp bởi người sử dụng.

Đặc điểm

1. Kích thích 9 bước sóng

2. Đo huỳnh quang chính xác cả trong điều kiện nước đục 

3. Phân loại tự động bằng phần mềm xử lý

4. Thư viện phổ diệp lục đặc trưng tùy theo yêu cầu của khách hàng

5. Cần gạt cơ học chống bám bẩn

6. Đa tham số: độ đục, nhiệt độ và độ sâu

 

*Các nội dung có thể thay đổi mà không được thông báo trước. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.