YODA Profiler YODA Profiler

YODA Profiler

YODA Profiler

YODA Profiler

YODA Profiler (“Yoing” Ocean Data Acquisition Profiler) là một thiết bị kéo để lấy mặt cắt của cột nước có độ phân giải không gian cao từ các thuyền nhỏ mà không chiếm nhiều diện tích. Thiết bị được cung cấp kèm theo một tời triển khai và các sensor đo độ dẫn, nhiệt độ, áp lực, chlorophyll, độ đục và oxy hòa tan. Phần tua rua phía trên thiết bị tạo hiệu ứng thăng bằng đối với tốc độ chìm khi rơi tự do, gần như không đổi ở 0,2m/s. Tất cả số liệu được lưu bên trong và tải vào máy tính thông qua một đầu nối chịu nước và giao diện.

Movie

Movie

*Các nội dung có thể thay đổi mà không được thông báo trước. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.