Hội thảo Khoa học Quốc tế

CERE (Coastal Environmental Research and Education) (HCMC)

Hội thảo Khoa học Quốc tế chủ đề “Coastal Environmental Research and Education” (CERE2015) được Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM tổ chức vào ngày 25 và 26/9/2015 tại thành phố Hồ chí Minh với sự tham gia của các nhà khoa học và chuyên gia đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM (Việt Nam), Viện Cơ học (Việt Nam), Viện Hải dương học (Nha Trang, Việt Nam), Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ (TPHCM, Việt Nam), University of Tasmania (Australia), University of Kiel (Germany),Tohoku University (Nhật Bản), Tokyo University of Marine Science and Technology (Nhật Bản), JFE Advantech Co., Ltd. (Nhật Bản), Sonic Corporation (Nhật Bản), Seoul National University (Hàn Quốc).

 

Seminar Pre-Workshop

Seminar do Giáo sư Yamazaki (Tokyo University of Marine Science and Technology, Japan) và Phó Giáo sư Hwang (Seoul National University, Korea) dành cho sinh viên cao học, sinh viên năm thứ 3 & 4 được tổ chức ngày 25/9/2015 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM. Nội dung cập nhật các nghiên cứu dòng rối đại dương & ven bờ và giới thiệu nền Giáo dục Hải dương học tại Nhật Bản.

 

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn 2005-2015 đã được tổ chức ngày 26/9/2015 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM với sự tham dự của ban giám hiệu Trường, cựu giảng viên, cựu sinh viên cùng ban giảng huấn, sinh viên Bộ môn và khách mời.

(Text and photos courtesy of Assoc. Prof. Vo Luong Hong Phuoc)