Hội thảo ứng dụng thực tế

Khu vực Đồng bằng Sông Cửu long

Hội thảo “Ứng dụng công nghệ SCADA trong quản lý hệ thống công trình thủy lợi và dự báo xâm nhập mặn, lũ ở ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu”

Ngày 8/5/2015 Hãng JFE Advantech (Nhật Bản) và Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển công nghệ Hợp Phát (Việt Nam) đã tổ chức buổi Hội thảo “Ứng dụng công nghệ SCADA trong quản lý hệ thống công trình thủy lợi và dự báo mặn, lũ ở ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu”. Hội thảo tập trung giới thiệu các công nghệ tiên tiến ở Nhật Bản và các ứng dụng về quan trắc tự động đã triển khai thực tế tại Việt Nam trong công tác dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn, giám sát lũ liên quan đến công tác quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi. Hội thảo được tổ chức tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh với sự tham gia của các Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi Cục thuỷ lợi, Sở Tài Nguyên và Môi trường từ các tỉnh ở ĐBSCL.

(Text and photos courtesy of Mr. Nguyen Minh Trung)