Hội thảo ứng dụng thực tế

Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam

Hội thảo “Ứng dụng công nghệ SCADA trong việc dự báo lũ, mặn và ô nhiễm cho các hệ thống sông và cửa sông, ven biển khu vực duyên hải Nam Trung bộ, Việt Nam”.

Ngày 23/5/2017 Hãng JFE Advantech (Nhật Bản) và Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển công nghệ Hợp Phát (Việt Nam) đã tổ chức buổi Hội thảo “Ứng dụng công nghệ SCADA trong việc dự báo lũ, mặn và ô nhiễm cho các hệ thống sông và cửa sông, ven biển khu vực duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam”. Hội thảo tập trung giới thiệu các công nghệ tiên tiến ở Nhật bản và các ứng dụng quan trắc tự động tại Việt Nam trong công tác dự báo, cảnh báo và quản lý vận hành hệ thống công trình thủy lợi như công nghệ thông tin và điều khiển SCADA, hệ thống thông tin địa lý GIS và công nghệ viễn thám... Hội thảo được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với sự tham gia của các Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi Cục Thuỷ lợi, Trung tâm phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, Sở Tài Nguyên và Môi trường các tỉnh duyên hải miền Trung, Việt Nam.

(Text and photos courtesy of Mr. Nguyen Minh Trung)