Lắp đặt thiết bị tại hiện trường

Một số hình ảnh lắp đặt thiết bị Môi trường nước (miền Bắc)

Thiết bị Môi trường nước (miền Bắc) do Công ty Cổ phần Minh Việt thực hiện

Hê thống quan trắc mực nước thải tự động tại trạm bơm Trịnh Xá

Hệ thống bao gồm:

  • 03 trạm quan trắc mực nước thải tự động
  • Trung tâm thu thập số liệu

 

Hê thống đo mặn tự động Âm Sa

Hê thống bao gồm:

  • Trạm quan trắc độ mặn tự động
  • Trung tâm thu thập số liệu 

 

Hê thống quan trắc mực nước thải tự động Thanh Liệt

Hê thống bao gồm:

  • Trạm quan trắc mực nước thải tự động
  • Trung tâm thu thập số liệu

 

Hê thống quan trắc mực nước tự động Kim Ngưu

Hê thống bao gồm:

  • 05 trạm quan trắc mực nước tự động
  • Trung tâm thu thập số liệu