Lắp đặt thiết bị tại hiện trường

Một số hình ảnh lắp đặt thiết bị Thủy văn và Hải dương học

Thiết bị Thủy văn và Hải dương học do Công ty Cổ phần Công nghệ Hải Âu thực hiện

Lắp đặt hệ thống giám sát sóng, dòng chảy và độ đục tại Lạch Huyện, Hải Phòng

Công ty Cổ phần Công nghệ Hải Âu triển khai lắp đặt hệ thống giám sát sóng, dòng chảy và độ đục phục vụ công trình xây dựng Cảng Lạch Huyện thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng”. Mỗi trạm quan trắc độ đục sử dụng 03 thiết bị đo độ đục dải kép tự ghi INFINITY-Turbi ATU75W2-USB, đo 3 tầng, dài ngày, cung cấp số liệu độ đục có độ chính xác cao cả trong môi trường nước thường và nước đục.

 

 

Lắp đặt Hệ thống quan trắc thủy văn tại Ba Lạt, Tiền Hải, Thái Bình

Công ty Cổ phần Công nghệ Hải Âu triển khai lắp đặt Hệ thống quan trắc thủy văn trên tầu chuyên dụng của Trạm Thủy văn Ba Lạt thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, tại cửa sông Ba Lạt, Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Hệ thống bao gồm cảm biến đo hướng và tốc độ dòng chảy INFINITY-EM Model AEM-CAR, cảm biến đo độ đục dải kép INFINITY-Turbi ATU75W2-CAR và cảm biến đo độ dẫn và nhiệt độ INFINITY-CT Model A7CT2-CAR. Các thiết bị kết nối với Bộ ghi dữ liệu và truyền số liệu tự động theo ốp quan trắc về trung tâm điều khiển tại Hà Nội.

   

 

Lắp đặt thiết bị YODA – Profiler Profiler tại vùng biển Hạ Long, Quảng Ninh

Công ty Cổ phần Công nghệ Hải Âu tiến hành lắp đặt, hướng dẫn sử dụng thiết bị quan trắc các yếu tố môi trường nước biển liên tục theo mặt cắt Yoda Profiler tại vùng biển Hạ Long, Quảng Ninh cho người sử dụng: Viện Địa Chất và Địa Vật lý Biển – Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Thiết bị được cung cấp kèm theo một tời triển khai và các sensor đo độ dẫn, nhiệt độ, áp lực, chlorophyll, độ đục và oxy hòa tan. Tất cả số liệu được lưu bên trong và tải vào máy tính thông qua một đầu nối chịu nước và giao diện.

 

Lắp đặt Hệ thống đo sóng tự động tại Cảng xăng dầu B12, Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh

Công ty Cổ phần Công nghệ Hải Âu triển khai lắp đặt hệ thống đo sóng tự động sử dụng cảm biến đo sóng INFINITY-WH Model AWH CAR được tích hợp với Bộ ghi dữ liệu và Hệ thống truyền số liệu tự động tại Cầu tầu của Cảng xăng dầu B12, Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Hệ thống cung cấp các số liệu đo sóng: Hs, Hmax, H1/3, H1/10, Tmean, T1/3, T1/10…độ chính xác cao, được truyền tự động về trung tâm điều hành của Cảng xăng dầu B12 tại Bãi Cháy, Quảng Ninh phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai.