Hội thảo Khoa học Quốc tế

OTA (Ocean Turbulence and its Applications 2013) (HCMC)

Hội thảo Khoa học Quốc tế chủ đề “Ocean Turbulence and its Applications 2013” (OTA-2013) được Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM tổ chức vào ngày 22/10/2013 tại thành phố Hồ chí Minh với sự tham gia của các nhà khoa học và chuyên gia đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM (Việt Nam), Viện Hải dương học (Nha Trang, Việt Nam), University of Victoria (Canada), Rockland Scientific International Inc. (Canada), Tokyo University of Fisheries (Nhật Bản), JFE Advantech Co., Ltd. (Nhật Bản).

(Text and photos courtesy of Assoc. Prof. Vo Luong Hong Phuoc)