Hội thảo Khoa học Quốc tế

OTA (Ocean Turbulence and its Applications) (HaNoi)

Hội thảo Khoa học Quốc tế chủ đề “Ocean Turbulence and its Applications” được Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức vào ngày 24/10/2013 tại thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của các nhà khoa học và chuyên gia đến từ Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội (Việt Nam), Trường Đại học Thủy lợi (Việt Nam), University of Victoria (Canada), Rockland Scientific International Inc. (Canada), Tokyo University of Fisheries (Nhật Bản), JFE Advantech Co., Ltd. (Nhật Bản).

(Text and photos courtesy of Assoc. Prof. Nguyen Minh Huan)