Technical Notes, Technical Reports

Technical Notes, Technical Reports

Tài liệu giới thiệu bối cảnh nghiên cứu, nguyên lý hoạt động, kiểm chứng, ứng dụng...của các đầu dò, thiết bị tiên tiến...

Thiết bị đo Môi trường Nước

 • TR-A01 Đo lưu lượng trong kênh hở phương pháp đập tràn

 • TR-A02 Đo độ hòa tan Oxy phương pháp quang học

 • TR-A03 Đo hấp thụ tia UV (giám sát ô nhiễm hữu cơ COD)

 • TR-A04 Đo mật độ bùn phương pháp ánh sáng tán xạ kép

 • TR-A05 Đo NADH (chỉ tiêu chất lượng nước) phương pháp quang

Thiết bị Thuỷ văn và Hải dương học

 • TR-B01 Thiết bị đo độ đục nồng độ thấp và cao (100000 ppm)

 • TR-B02 Tegaru CTD đóng góp vào chiến lược Thủy sản Thông minh

 • TR-B03 Đặc điểm phân bố sản sinh trầm tích và xu hướng vận chuyển

 • TR-B04 Cảm biến HAI dễ dàng và nhanh chóng phát hiện thực vật phù du độc hại

Thiết bị Đo lường & Chẩn đoán

 • TR-C01 Kiểm tra độ cứng vật liệu phương pháp siêu âm

 • TR-C02 Phát hiện, hiển thị vị trí và lượng rò rỉ gas thời gian thực

 • TR-C03 Phát hiện vị trí phóng điện Corona ở trạng thái đường dây nóng

 • TR-C04 Phát hiện, hiển thị phóng điện Corona ở trạng thái đường dây nóng

 • TR-C05 Kỹ thuật chẩn đoán thiết bị bằng phân tích rung

 • TR-C06 Kỹ thuật mới chẩn đoán thiết bị quay tốc độ chậm

 • TR-C07 Multi Checker MK-730 Một máy 3 công dụng