Quan trắc thực địa

Thiết bị Thuỷ văn và Hải dương học

Chuyên gia Nhật Bản, đại lý tham gia quan trắc thực địa cùng với các nhà nghiên cứu.

Chuyên gia Nhật Bản, cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần Công nghệ Hải Âu cùng với các nhà nghiên cứu của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Nghiên cứu Hải sản và Viện Tài nguyên Môi trường Biển thực hiện quan trắc các yếu tố môi trường nước biển liên tục theo mặt cắt sử dụng thiết bị Yoda Profiler tại Cửa Lạch Tray – Hải Phòng.

 

Chuyên gia Nhật Bản, cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần Công nghệ Hải Âu cùng với các nhà nghiên cứu của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đo hướng và tốc độ dòng chảy sử dụng thiết bị đo dòng chảy hiển thị trực tiếp Model AEM 213-D và quan trắc các yếu tố môi trường nước biển liên tục theo mặt cắt sử dụng thiết bị Yoda Profiler  tại Cửa Hàm Luông - Bến Tre.

 

Chuyên gia Nhật Bản, cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần Công nghệ Hải Âu cùng với các nhà nghiên cứu của Viện Hải Dương học Nha Trang thực hiện quan trắc các yếu tố môi trường nước biển liên tục theo mặt cắt sử dụng thiết bị Yoda Profiler  tại vùng biển Ninh Thuận.

 

Chuyên gia Nhật Bản, cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần Công nghệ Hải Âu cùng với các cán bộ kỹ thuật của Phòng Thủy văn – Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn và Môi trường thực hiện quan trắc các yếu tố thủy văn tại khu vực Thượng Cát, Sông Hồng, Hà Nội; sử dụng Thiết bị đo dòng chảy một chiều hiển thị trực tiếp AEM1-D, Thiết bị đo dòng chảy hai chiều hiển thị trực tiếp AEM213-D, Thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu AAQ-RINKO, cảm biến đo hướng và tốc độ dòng chảy dòng chảy INFINITY-EM Model AEM-CAR, cảm biến đo độ đục dải kép INFINITY-Turbi ATU75W2-CAR và cảm biến đo độ dẫn và nhiệt độ INFINITY-CT Model A7CT2-CAR

 

 

Chuyên gia Nhật Bản, cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần Công nghệ Hải Âu cùng với các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Thủy lợi – Cơ sở 2 thực hiện quan trắc các yếu tố thủy văn tại sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre; sử dụng cảm biến đo hướng và tốc độ dòng chảy INFINITY-EM Model AEM-CAR, cảm biến đo độ đục dải kép INFINITY-Turbi ATU75W2-CAR và cảm biến đo độ dẫn và nhiệt độ INFINITY-CT Model A7CT2-CAR.

 

 

Chuyên gia Nhật Bản, cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần Công nghệ Hải Âu cùng với các nhà nghiên cứu của Viện Hải Dương học Nha Trang, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Môi trường thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 thực hiện quan trắc các yếu tố thủy văn tại vùng biển Ninh Thuận, sử dụng Thiết bị đo dòng chảy tự ghi INFINITY-EM Model AEM-USB, Thiết bị đo độ dẫn và nhiệt độ tự ghi INFINITY-CT Model A7CT-USB, Thiết bị đo độ cao sóng tự ghi INFINITY-WH Model AWH-USB, Thiết bị đo dòng chảy hai chiều hiển thị trực tiếp AEM213-D và Bộ CTD tự ghi tích hợp cảm biến DO quang học độ nhạy cao RINKO-Profiler Model ASTD102.

 

Chuyên gia Nhật Bản, cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần Công nghệ Hải Âu thực hiện quan trắc hướng và tốc độ dòng chảy và chất lượng nước tại khu vực Thượng Cát, Sông Hồng, Hà Nội; sử dụng Thiết bị đo dòng chảy một chiều hiển thị trực tiếp AEM1-D, Thiết bị đo dòng chảy hai chiều hiển thị trực tiếp AEM213-D, Thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu AAQ-RINKO Model ASTD102.

 

Chuyên gia Nhật Bản, cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần Công nghệ Hải Âu cùng với cán bộ kỹ thuật của Công ty THHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Nghĩa Hưng thực hiện quan trắc chất lượng nước tại Nghĩa Hưng, Nam Định, sử dụng Thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu AAQ-RINKO Model ASTD102.

 

Chuyên gia Nhật Bản, cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần Công nghệ Hải Âu cùng với cán bộ kỹ thuật của Công ty than Thống Nhất, Quảng Ninh quan trắc lưu lượng cửa xả của nhà máy sử dụng Thiết bị đo dòng chảy một chiều hiển thị trực tiếp AEM1-D.